Vårt uppdrag heter flexibilitet, hög kompetens och kvalitet

VOK i Västsverige AB är ett konsultföretag med säte i Ulricehamn. Vi arbetar i huvudsak med Verksamhets-,   Organisations- och Kompetensutveckling samt utvärdering med fokus på process-, resultat och effekter. Detta sker mycket nära kunden, utifrån kundens förutsättningar och behov.

Vårt företag kännetecknas av ett flexibelt arbetssätt, kvalitet och hög kompetensnivå. Våra konsulter arbetar målinriktat efter att tillgodose varje kunds unika behov samt att alltid uppnå förutbestämda krav.

Vårt verksamhetsområde är i huvudsak nationellt.